Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.kubakarlinski.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Ochrony Prywatności i Polityki Cookies.

§ 1. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika/Klienta przetwarzane są przez Kubę Karlińskiego, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontakt z nami może odbywać się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@kubakarlinski.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów, usług i zgłoszeń przez Administratora.

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  1. a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści, wysyłaniu newslettera, zakupów produktów i rezerwacji usług
  2. b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw;
  4. d. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator może udostępniać dane Użytkownika na potrzeby związane z prawem, ochroną i bezpieczeństwem.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom;
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);
 6. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH POZA SERWISEM

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta zawarte w formularzach m.in. w postaci: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, numeru telefonu i/lub adresu e-mail, daty urodzenia, adresu.
 2. Wszystkie dane podane przez Klienta są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenie zapytania ofertowego, a w szczególności:
  1. a. w celach analitycznych i statystycznych;
  2. b. w celu kontaktu odnośnie spotkania i przedstawienia pełniejszej oferty;
  3. c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów;
  4. d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH W ANKIETACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kuba Karliński.
 2. Twoje dane osobowe (adres e-mail i/lub numer telefonu) podawane w ankiecie będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie zbiorczych wyników ankiet, a także w celu kontaktu e-mail, jeśli podałeś swój adres e-mail – na podstawie Twojej zgody. Będą one również przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji e-mailowej na wypadek konieczności wykazania jej w przebiegu oraz w celu marketingu bezpośredniego, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania Ci wyników ankiety i skontaktowania się z Tobą w tym celu.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat od wypełnienia ankiety, a następnie zostaną usunięte (adres email). Odpowiedzi ankietowe mogą być nadal przetwarzane, gdyż nie zawierają danych osobowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez okres prowadzenia z Tobą korespondencji e-mailowej, jeśli zajdzie taka potrzeba oraz jej archiwizacji. Z tego powodu, nie jestem w stanie dokładnie określić okresu ich przechowywania.

§ 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika Serwisu/ Klienta są udostępniane dostawcy oprogramowania informatycznego służącego do zarządzania rezerwacjami na usługi oraz dostawcy usługi poczty elektronicznej i serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu strony internetowej. Dane mogą być przekazywane także do podmiotów z grupy Magmillon oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Kuby Karlińskiego lub w jego imieniu, powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Administrator wykorzystuje technologię securesocketlayer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy przeglądarką Użytkownika i stroną Administratora.
 3. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści przedstawione na stronach Serwisu nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na stronach Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich Kuby Karlińskiego. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie lub przez e-mail.

§ 8. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania strony, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies strony są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości usług.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika i utrzymywania sesji Użytkownika; dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 7. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym facebook.com i google.com.
 8. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub jej realizowania, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 10. DANE OSOBOWE OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 13-go ROKU ŻYCIA

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych osób w wieku poniżej 13-go roku życia, chyba, że otrzymał zgodę opiekuna prawnego takiej osoby. W przypadku korzystania z usług przez osoby poniżej 13-go roku życia i niedostarczenia przez opiekuna prawnego tej osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe dotyczące tej osoby.

§ 11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA/KLIENTA

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: kontakt@kubakarlinski.pl
 3. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. a. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do sprostowania czy aktualizacja danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  2. b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
  3. c. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.);
  4. d. jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje;
  5. e. odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia;
  6. f. odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0