Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowych obiektów Pragi

25 kwietnia , 2016 | Autor: Kuba Karliński

Proces rewitalizacji zabytkowych obiektów położonych po prawej stronie Wisły można uznać za rozpoczęty. W dniu 19 kwietnia władze stolicy zebrały się przed Pałacykiem Konopackich by zaprezentować pierwszy projekt i opowiedzieć o jego przyszłości.

Budynek u zbiegu ul. Strzeleckiej i Środkowej, będący jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na Pradze Północ, postawił w latach 60. XIX w. Ksawery Konopacki, czyli twórca Nowej Pragi. Był on pierwszym murowanym budynkiem w tej części miasta, a dzięki temu, iż na tle sąsiednich budynków wyglądał dużo bardziej dekoracyjne i okazale, zyskał miano pałacyku. Po burzliwej historii i dużych zniszczeniach stan techniczny budynku był katastrofalny. Na szczęście przyszłość obiektu wydaje się niezagrożona. Właściciel pałacyku, czyli m.st. Warszawa, zakończył w marcu 2016 r. prace zabezpieczające, takie jak wymiana więźby i poszycia dachu, wymiana stropów, naprawa spękań murów, założenie nowych rynien oraz wykonanie zabezpieczeń w przyziemiu i ławie fundamentowej. Kolejnym krokiem będzie kompleksowy remont. Prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2018 r. Wtedy obiekt zostanie przekazany mieszkańcom stając się centrum kultury dla mieszkańców Pragi, otwartym na działania mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Tym samym od przebudowy i nowego zagospodarowania Pałacyku Konopackich miasto rozpoczęło odnowę obiektów zabytkowych, które znajdują się w obszarze programu rewitalizacji na Pradze. Na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji (ZPR) znajdują się czekające na swoją kolej liczne i ważne dla lokalnej społeczności obiekty zabytkowe. Podobnie jak w przypadku Pałacyku Konopackich po gruntownych remontach zostaną one zaadaptowane na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, stając się ośrodkami wpływającymi na poprawę jakości historycznej przestrzeni tej części Warszawy. Zrealizowanie wymienionego programu z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności Pragi.

Warto zwrócić uwagę, iż rewitalizacja dokonywana jest w tej części miasta nie tylko ze środków publicznych. Swój kapitał coraz śmielej inwestują tu prywatni przedsiębiorcy, którzy dostrzegli potencjał tkwiący w historycznej zabudowie. Dzięki nim popadające od wielu lat w ruinę kamienice mogą odzyskać dawny blask. Wymienić można chociażby projekt rewitalizacji niszczejącej od lat zabytkowej kamienicy przy ul. Brzeskiej 18. Remont budynku przeprowadzi spółka Magmillon. O tym, iż tego rodzaju propozycje cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców świadczy najlepiej fakt, iż zaledwie kilka mieszkań w wymienionej inwestycji jeszcze nie zostało zarezerwowanych. Rewitalizowane są także przestrzenie postindustrialne, czego najlepszym przykładem może być Centrum Praskie Koneser, będące kompleksem obiektów mieszkalnych, biurowych i kulturalno-rozrywkowych powstałym na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.

Rewitalizacja Pragi prowadzona wspólnymi siłami władz miasta i przedsiębiorców to najlepszy sposób, aby ta część miasta szybko odzyskała dawną świetność.

Tagi:

czytaj także

REKLAMA
0