Właściciele domów boją się Lasów Państwowych

18 sierpnia , 2016 | Autor: Kuba Karliński

Właściciele gruntów zalesionych, także tych na których pobudowane są już domy, boją się, że firma Lasy Państwowe korzystać będzie z prawa pierwokupu, obniżając ceny. Skutki nowej ustawy są takie, że właściciele wycofują się z przygotowywanych transakcji.

Obowiązująca od trzech miesięcy ustawa regulująca sprzedaż gruntów leśnych doprowadziła do tego, że rynek ich sprzedaży przejściowo przestał istnieć, podobne są efekty ustawy dotyczącej sprzedaży gruntów rolnych. Z tą jednak różnicą, że Lasy Państwowe to bogata, potężna firma, która ma pieniądze i może skorzystać z ustawowego prawa pierwokupu.

Od Lasów Państwowych będzie zależało więc, które transakcje sprzedaży gruntów zostaną zrealizowane i przez kogo.

Tagi:

czytaj także

REKLAMA