Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Deweloperzy z całej Europy apelują o działanie w sprawie pozwoleń na budowę

25 listopada , 2015 | Autor: Kuba Karliński

Europejska Federacja Deweloperów (UEPC) apeluje do decydentów na szczeblu UE  i krajowym , aby podjęli działania gwarantujące stabilność decyzji uzyskanych na podstawie pozwolenia na budowę. Taki wniosek powstał na ostatnim zjeździe organizacji, który miał miejsce w Holandii.

Od wielu lat deweloperzy z całej Europy zmagają się z problemem unieważniania decyzji o pozwoleniu na budowę. W polskim prawie wspomniana decyzja może zostać uchylona na wniosek strony lub z urzędu, a organem właściwym do stwierdzenia owej nieważności jest Wojewoda. Zgodnie z informacjami, jakie napływają w ostatnim czasie do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przedstawiciele administracji rządowej w terenie korzystają z tego uprawnienia stosunkowo często, co prowadzi do paraliżu inwestycyjnego i przeciąga proces deweloperski o kilka miesięcy lub nawet lat.

Jak się okazało, z takim problemem borykają się nie tylko deweloperzy w Polsce. Podczas ostatniego spotkania Europejskiej Federacji Deweloperów (UEPC) temat ten był szeroko poruszany przez przedstawicieli również innych państw. W wielu krajach prawo do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie pozwolenia na budowę przysługuje również stronom, które nie mają w tym wyraźnego interesu prawnego.

– Inwestorzy zrzeszeni w Europejskiej Federacji Deweloperów są zaniepokojeni rosnącą liczbą skarg wnoszonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem sądów krajowych w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę zostało już przyznane. W pełni wierzymy w wartość dialogu i konsultacji społecznych przy planowaniu przestrzeni publicznej, ale nie możemy akceptować rosnącej liczby nieprawdziwych skarg paraliżujących procesy inwestycyjne – mówi prezydent UEPC  Terry Roydon.

Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, zasiadający jednocześnie w radzie dyrektorów UEPC, komentuje sprawę następująco: Raport Banku Światowego Doing Business to najbardziej kompleksowe zestawienie obrazujące łatwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ostatni dokument wskazuje na pogorszenie warunków otrzymywania pozwoleń na budowę w większości krajów UE, co stanowi wyraźny sygnał, że Europa powinna pilnie zająć się uproszczeniem procedur. Problem jest aktualnie szczególnie ważny biorąc pod uwagę fakt, że Europa dąży do zmniejszania zużycia energii w budynkach, poprzez zastąpienie starej tkanki mieszkaniowej nową – przyjazną środowisku. Dlatego powinniśmy ułatwiać powstawanie nowych budynków i niwelować bariery zakłócające rozwój.

Uzyskiwanie pozwoleń na budowę jest jednym z elementów, które wpływają na ogólną ocenę wystawianą poszczególnym państwom w raporcie Doing Business 2016. Ranking złożony jest z kilku części, poświęconych różnym elementom związanym z prowadzeniem biznesu, co było przedmiotem prezentacji PZFD podczas obrad UEPC. Polski Związek Firm Deweloperskich próbował sprawdzić, co może być przyczyną zmian, jakie dokonały się w tegorocznym ranking w stosunku do poprzedniej edycji. Konkluzje pozwolą znaleźć punkty zapalne, które spowalniają bądź przyspieszają uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

Tagi:

czytaj także

REKLAMA
0