Program Mieszkanie Plus: dwa największe zmartwienia

17 czerwca , 2016 | Autor: Kuba Karliński

Zainteresowanie programem Mieszkanie Plus będzie bardzo duże. Trudno jednak będzie o realizację programu przy zakładanym koszcie budowy 1 m kw. To nie jedyny powód do obaw.

Koszt budowy 1 m kw. jest niedoszacowany, nie uwzględnia w dostatecznym stopniu kosztów uzbrojenia terenu czy budowy dróg dojazdowych.

Drugi bardzo poważny w jego ocenie powód do obaw jest innej natury: – Czy rząd i administracja rządowa powinny zajmować się budowaniem mieszkań, skoro nie robiono tak nawet w czasach socjalizmu i budownictwem zajmowały się spółdzielnie mieszkaniowe?

Tagi:

czytaj także

REKLAMA